ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

แบบฟอร์มกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

-กรุณานำส่ง สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รายละเอียด
-กรุณาส่งผู้อำนวยการศูนย์วัณโรคที่ 12 รายละเอียด
-ขั้นตอนการเก็บเพื่อตรวจหาสายพันธ์COVID-19 รายละเอียด
-แบบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจตำแหน่งกลายพันธู์ SARS-CoV-2 รายละเอียด
-ใบขอรับเลือด รพ.นราธิวาส รายละเอียด
-ใบนำส่งGen-Xpert รายละเอียด
-ใบนำส่งชิ้นเนื้อ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รายละเอียด
-ใบนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รายละเอียด
-ใบนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลก รายละเอียด
-ใบนำส่งส่งผู้อำนวยการศูนย์วัณโรคที่ 12 รายละเอียด
-ใบแปะบนลังโฟมเพื่อส่งตรวจ RT-PCRรพ.นราธิวาส รายละเอียด
-ใบส่งตรวจชิ้นเนื้อ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รายละเอียด
-ใบLABส่งตรวจ PCRโรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด

ระบบการส่งข้อมูลระบบคัดกรองเด็กแรกเกิด

Lab Information System CO-LAB 2

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘