ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ ประจำปี 2559

การชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวาย รายละเอียด
การพัฒนาการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ รายละเอียด
การพัฒนาเครือข่ายร้านค้าสู่ชุมชน รายละเอียด
การพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางเชาว์ปัญญา รายละเอียด
การลดระยะเวลาแจ้งเกิดออนไลน์ รายละเอียด
ชุดส่องสว่างรับภัยพิบัติ รายละเอียด
ฟ้าเปลี่ยนสี ที่ตรงนี้เลย หมอ.....(ลุงอิด กล่าวไว้) รายละเอียด
 

การจัดการความรู้ ประจำปี 2560

การพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลใน HHC online รายละเอียด
เครื่องทำแรงดันน้ำ  (ใช้พลังงานจากเครื่อง BP) รายละเอียด
เรื่องเล่าดีๆจากคนด่านหน้า รายละเอียด
 

เรื่องราวคนหลังบ้าน "คุณค่าของการติดทองหลังพระ" ประจำปี 2560

เรื่องราวคนหลังบ้าน "คุณค่าของการติดทองหลังพระ" รุ่นที่ 1 รายละเอียด
เรื่องราวคนหลังบ้าน "คุณค่าของการติดทองหลังพระ" รุ่นที่ 2 รายละอียด

การจัดการความรู้ ประจำปี 2561

การพัฒนา Counter Service งานห้องบัตร รายละเอียด
นวัตกรรมการผลิตเครื่องเขย่าเลือด รายละเอียด
พัฒนาระบบงานส่งหนังสือเวียนภายในให้ทันเวลา รายละเอียด
เรื่องเล่านาทีสตั๊นของนักสังคมสงเคราะห์ รายละเอียด
เรื่องเล่าผมไม่ได้บ้า รายละเอียด
เรื่องเล่าเพราะเราไม่เข้าใจกัน รายละเอียด
 

การจัดการความรู้ ประจำปี 2562

การสำรวจและคัดกรองผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ตกค้าง รายละเอียด  
ฉลากยารักคุณ รายละเอียด
นวัตกรรม เครื่องRT02 (Rotate) รายละเอียด
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง COPD รายละเอียด
โปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย รายละเอียด
ยาฉวีเวชโอสถ แพทย์ทางเลือกรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา  รายละเอียด
ร่วมกันกำจัดรอยไหม้บนผ้าห่อset รายละเอียด
เร่งคิวฟันปลอม ลดความแออัดในโรงพยาบาล รายละเอียด
เรื่องเล่า มวลความสุข รายละเอียด
ลดงาน ลดคน ลดรายจ่าย เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ รายละเอียด

การจัดการความรู้ ประจำปี 2564

นวัตกรรมยาฉวีเวชโอสถ ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนัง รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘