ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

คู่มือการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ งาน PCT รพ.ตากใบ

แนวทางปฏิบัติ งาน PCT รพ.ตากใบ รายละเอียด

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คแฟนเพจ

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊คแฟนเพจโรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด

แนวทางปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

แนวทางปฏิบัติงาน งานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน รายละเอียด

การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ รายละเอียด

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘