ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

คู่มือบริการประชาชน

ขั้นตอนให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย

Flowchart-ขั้นตอนให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย-งานผู้ป่วยนอก-โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด

คู่มือบริการประชาชน โรงพยาบาลตากใบ

คู่มือบริการประชาชน โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘