ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ยุทธศาสตร์ รพ.

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564 รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564 (ทบทวน 1/2561)

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564 (ทบทวน 1/2561) รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ รพ 2558

ยุทธศาสตร์ รพ 2558 รายละเอียด
 

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564 (ทบทวน 2/2562)

ยุทธศาสตร์ รพ 2560-2564 (ทบทวน 2/2562) รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘