ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน จัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลตากใบ

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน ปี2563

รายงานสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘