ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

สรุปรายงาน และสถิติ

สรุปรายงานและสถิติ 2558

สรุปรายงานและสถิติ 2558 รายละเอียด

สรุปรายงานและสถิติ 2559

สรุปรายงานและสถิติ 2559 รายละเอียด

สรุปรายงานและสถิติ 2560

สรุปรายงานและสถิติ 2560 รายละเอียด

สรุปรายงานและสถิติ 2561

สรุปรายงานและสถิติ รายละเอียด

สรุปรายงานและสถิติ 2562

สรุปรายงานและสถิติ 2562 รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘