ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตากใบ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตากใบ ประจำปี 2562 รายละเอียด

แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563

แผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตากใบ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตากใบ ประจำปี 2563 รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘