ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษสู่ตลาดสีเขียว

โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษสู่ตลาดสีเขียว โดยร่วมกับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอำเภอ และพัฒนาที่ดิน ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ และนำผลผลิตดังกล่าว มาจัดจำหน่ายบริเวณลานพิกุล หน้าอาคารผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์  อังคาร พุธ  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -  12.00 น. หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘