ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

โครงการประชุมวิชาการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการประชุมวิชาการพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลตากใบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานคุณภาพ " ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต " วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลตากใบ

*** หากท่านต้องการไฟล์ภาพต้นฉบับให้ติดต่อเจ้าที่

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘