ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

บทความทางการแพทย์

การป้องกันฝุ่น(PM2.5)สำหรับประชาชน

การป้องกันฝุ่น(PM2.5)สำหรับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ ฝุ่น PM2.5 และแนะนำวิธีการเลือกใช้หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี -ปลอดภัยไว้ก่อน คู่มือป้องกันฝุ่นฉบับประชาชน รายละเอียด -แผ่นพับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ…

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ส่วนในกรณีพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกง นั้น ทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าว พร้อมขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองและใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่…

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘