ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

การป้องกันฝุ่น(PM2.5)สำหรับประชาชน

การป้องกันฝุ่น(PM2.5)สำหรับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ ฝุ่น PM2.5 และแนะนำวิธีการเลือกใช้หน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธี
-ปลอดภัยไว้ก่อน คู่มือป้องกันฝุ่นฉบับประชาชน รายละเอียด
-แผ่นพับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PM2.5 และวิธีการเลือกใช้หน้ากากอนามัย รายละเอียด