ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ประกาศเมื่อ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลตากใบ  ขอเผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลตากใบ เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล และตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันปราบปรามการทุจริต รายละเอียดดังแนบ
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘