ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ประกาศเมื่อ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลตากใบขอเผยแพร่ข้อมูลเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสารธารณชน โรงพยาบาลตากใบ รายละเอียดดังแนบ
1.บันทึกลงนามเจตจำนงของผู้บริหาร  รายละเอียด
2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘