ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ประกาศเมื่อ 03 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลตากใบ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สขร.1)พัสดุทั่วไปประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังแนบ
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘