ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลตากใบ

ประกาศเมื่อ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลตากใบ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการคัดเลือก รายละเอียด
นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ
การจัดการความรู้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน
เครือข่ายสาธารณสุขนราธิวาส
โปรแกรมและบริการต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับสถิติการเข้าชม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘